logo

ATELIÉR KUSÁ s.r.o.

WELLNESS HOTEL „OLIVER“ Štrbské Pleso

Architektonicka štúdia 2006, projekt, realizačný projekt 2008, realizácia 2008-2010
Autori projektu rekonštrukcie: Ing. arch. Marián Čurilla, Ing. arch. Katarína Hrušovská, Ing. arch. Jozef Koštial, Ing. arch. Jarmila Konečná -Kusá, sIng. arch. Hana Rifaiová

Autor pôvodného riešenia: Ing. arch. Oľga Ondreičková, Štátny projektový ústav spojov Spojprojekt, Bratislava


projekty-img