logo

ATELIÉR KUSÁ s.r.o.

Obytný súbor Devín Záhradky, Bratislava-Devín

Urbanisticko - architektonická štúdia obytného súboru 06/2012 Autori projektu: Ing. arch. Jarmila Konečná Ing. arch. Marek Opavský, Ing. Veronika Bednárová Obstarávateľ: Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava, SR


2012_5_27_pavlacak02.jpg, 362kB