logo

ATELIÉR KUSÁ s.r.o.


Majiteľom ateliéru je Ing. arch. Jarmila Konečná s praxou projektanta nepretržite 24 rokov. Som absolventkou Fakulty architektúry SVŠT Bratislava , ktorú som ukončila v roku 1991. Po skončení školy som pracovala v ateliéroch architektov Čavaru, Laca Prekopa, Nora Šmondrka. Som autorizovaný architekt, registrovaný člen SKA.

Ateliér bol založený v roku 2006. Od počiatku sme sa venovali zákazkám zo všetkých odvetví stavieb, hlavne bytovej výstavby, administratívy, ako aj rekonštrukcií existujúcich, aj pamiatkových objektov, prípadne dostavby a prestavby. Ateliér sa okrem projektov stavieb venuje aj interiérovej tvorbe. Ateliér je schopný zabezpečiť od architektonickej štúdie, spracovanie vizualizácií až po komplexnú projektovú a realizačnú dokumentáciu riešeného objektu spolu s koordináciou celého projektu až po autorský dozor na stavbe. Spolupracuje s realitnými kanceláriami a so stavebnými a interiérovými firmami, to znamená, že vieme poskytnúť komplexné služby v oblasti stavebníctva - od výberu pozemku alebo objektu až po realizáciu.

Na zabezpečenie komplexnej architektonickej a poradenskej činnosti ateliér spolupracuje so zmluvnými pracovníkmi vo všetkých oblastiach projekčnej a koordinačnej činnosti - od geodetických a geologických prác, cez projektantov architektúry, krajinnej architektúry, stavebných konštrukcií, statiky, špecialistov požiarnej ochrany, zdravotechniky, kúrenia, elektroinštalácie, rozvodov vzduchotechniky, až po návrh zelene a záhrad a pod.


Kontakt:
sídlo firmy
kancelária

IČO:
IČ DPH:

Mobil:
Mail:
Web:Prievozská 37, 821 09 Bratislava, Slovenská Republika
Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská Republika

36 656 691
SK 2022217637

+421 905 227 307, +421 903 808 011
kusa@netax.sk
www.atelierkusa.sk